Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ

Εργασία βασισμένη στο έργο του ΑΡΚΑ.

ANIMATION

ARCH web template

Template για δυναμική, responsive ιστοσελίδα για ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.  

WEB

Β. ΝΑΚΟΥ youtube promo

Δημιουργία video για youtube promo για την υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο, Βασιλική Νάκου.

VIDEO

ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ

σχεδιασμός και ανάπτυξη δυναμικής, responsive ιστοσελίδας για το portal αυτοκίνησης «ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ»  

WEB

HOTEL web template

Template για δυναμική, responsive ιστοσελίδα για ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ.  

WEB

VOULGARIS

Μελέτη για ανάπτυξη ιστοσελίδας εμπορικής επιχείρησης.  

WEB

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Μελέτη για ανάπτυξη ιστοσελίδας ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.  

WEB

COLUMBUS

Δημιουργία animation για τις ανάγκες τηλεοπτικής εκπομπής.

ANIMATION